Fibrozementua

Fibrozementuzko amiantozko estalkiak kentzea eta ordezkatzea

Amianto-arriskua duten Enpresen Erregistroan (RERA) inskribatuta dagoenez, amiantoa manipulatzeko eta kentzeko baimena dugu.

Realizamos trabajos de desamiantado cumpliendo con el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.Lan Agintaritzaren aurrean behar diren baimen guztiak kudeatzen ditugu; lana egiten dugun bitartean, amiantoa kentzeko aplikatu beharreko prebentzio-neurri guztiak betetzen ditugu.Hondakinen kudeaketa egiten dugu, hondakin arriskutsuak kudeatzeko indarrean dagoen araudia betez.

Antes y después...

Antes

Después

Obraren galeria